April 10, 2015

Random springy things

Today I was enjoying our first real day of spring after a long dreary grey winter by taking photographs outside of some lovely new washi tapes for my shop when I got distracted by all the Spring happening around me :)


Ook zo genoten van de eerste echte lentedag na die grijze grauwe winter? Ik ging lekker in de tuin foto's maken van wat nieuwe washi tapejes voor mijn winkeltje, maar raakte afgeleid door al het Lenterigs om me heen :)


Washi

Centipede

Viburnum

Daisy

Peach blossom

Malva

Narcissus

Apple buds

The weedy patch

April 7, 2015

Etsy Treasury Tuesday

I made a treasury with products I absolutely love from some of my favorite Etsy shops (and some new-to-me ones too).
It would be great if you could spare a moment to look at / heart / follow etc. some of them, and support some wonderful makers!

Ik maakte deze Treasury met producten die ik te gek vind, van sommige van mijn favoriete Etsy winkels (en een paar nieuwe ook - voor mij tenminste).
Het zou super zijn als je een momentje de tijd neemt om wat dingen te bekijken / volgen / harten enz. en op die manier een paar geweldige makers steunen.


'Indoor Green' by PAARS


Small Ceramic Vase or Air Pl...
$21

Big Bohemian jewelry, Statem...
$34

Geometric Glass Terrarium / ...
$85

ceramic pig yarn bowl in min...
$39

Feather, Brown Green Nature,...
$7

Lichen Terrarium // Forest /...
$38

Coral Pink Hippo Succulent P...
$20

extra large plate. stoneware...
$55

WALDORF Wooden SPRING TREE, ...
$17

Aldermere Tray made from rec...
$68

Pyramid Beveled Glass Orb Ai...
$35

Weeping willow, Felt Tree, C...
$69

ceramic planter porcelain ho...
$47

Forest Plants Pattern 30s Li...
$10.85

Felt succulent terrarium / f...
$21

Fern & Crystal Temporary Tat...
$14.5
Powered By Handmadeology

March 25, 2015

WIP Wednesday - some knitting and some embroidery

Good morning! I finally managed to take some pictures this wednesday so I can actually show a couple of things I'm working on (or should be working on) .
First there is this little experiment. On a whim I needle felted some scrap wool roving to a piece of scrap wool felt to try embroidering over it. From there everything just came together as I was working on it, without having a clear image in my head. It's really wonderful when that happens.
I would love to finish it. I just need to find the time for a little more stitching.


Goedemorgen! Eindelijk heb ik eens wat foto's gemaakt zodat ik wat kan laten zien op deze WIP-woensdag.
Ten eerste dit kleine experimentje. Het is een restje wolvilt met daaroverheen wat restjes wol genaaldvilt, en daaroverheen weer geborduurd. Het ontstond terwijl ik ermee bezig was, zonder dat ik een duidelijk plan voor ogen had. Heerlijk is dat.
Ik zou het erg graag afmaken; nu alleen de tijd vinden voor nog wat steekjes.

WIP: Needlefelting + embroidery + felt

Second is this Baktus scarf (the pattern is super simple and can be found here: http://www.flickr.com/photos/norwayneedles/2963651011/). I started knitting it in the fall, because for once I thought I'd knit myself a scarf before I actually needed it. The knitting was done in less than a week, but since I used scrap yarn there is a gazillion ends to weave in. So that's where I left it... all winter.


Dan deze Baktus sjaal (het patroon in supermakkelijk en staat hier: (http://www.flickr.com/photos/norwayneedles/2963651011/). Ik begon met breien in de herfst, zodat ik eindelijk eens een sjaal af zou hebben voordat ik hem daadwerkelijk nodig had. Ik was klaar met breien in minder dan een week, maar omdat ik restjes gebruikte zijn er een triljoen eindjes weg te werken. Dus daar ben ik gebleven... de hele winter.

WIP: Scrap Baktus

March 13, 2015

Friday's Thrifty Finds - some vintage pottery

FTF - vintage pottery

The husband and I both enjoy a nice thrift store or flea market once in a while, and today I took out some of my favorite vintage finds outside in the early spring sunshine (Finally! Our winter has been long and grey and dreary and frankly I'm sick of it).

The tray and the enamel coffee pot are my husband's finds; the cute little lidded jar and the 3 egg cups came from 2 different flea markets. The egg cups are printed with a very sweet blue flowers design (forget-me-nots maybe). I think we paid 25 cents for the jar and the egg cups were 10 cents each, positively a steal! Most thrift stores charge a lot more than this though; for the best finds (and with a bit of luck) I usually the prefer flea markets.
Unfortunately our boys have started complaining about all the thrifting...

FTF - vintage pottery

De man en ik houden allebei wel van een kringloopje of een rommelmarkt zo nu en dan, en vandaag heb ik een paar van mijn favoriete vondsten eens even in het lentezonnetje gefotografeerd (Eindelijk! Die lange grijze rotwinter komt mijn neus uit!).

Het dienblaadje en de emaille koffiepot heeft de man gevonden; dat leuke kleine potje met deksel en de 3 eierdopjes komen van 2 verschillende rommelmarkten. De eierdopjes hebben een heel lief printje van blauwe bloemetjes (vergeetmenietjes denk ik). Ik geloof dat we 25 cent hebben betaald voor het potje en de eierdopjes waren 10 cent per stuk. Een koopje dus! De meeste kringlopen zijn een stuk duurder dan dit; ik vind rommelmarkten meestal leuker en met een beetje geluk vind je er de beste spullen. 
Helaas klagen de jongens tegenwoordig als we weer eens willen gaan rommelmarkten...

FTF - vintage pottery

FTF - vintage pottery

March 7, 2015

Laptop bag (or sleeve)

laptop bag 01

Recently I made this laptop bag for myself. I'm calling it a prototype since making it was a real learning experience and I made several mistakes. But I do like the results: it's practical (I use it everyday) and I LOVE the fabric (Ikea).

To make it I just cut a large rectangle out of outer fabric, batting and lining. I sewed up the sides, finished the top with matching red bias tape, sewed a pocket onto the front and sewed on the strap. That's it, really.

If I make another one I will take photos along the way so that I can post a tutorial. I think anyone with basic sewing skills could whip up one of these within an hour or two in the fabric of choice and to the exact size of your laptop or other gadget.

laptop bag 02

Laatst heb ik voor mezelf een laptoptas gemaakt. Ik noem het een prototype omdat het maken ervan nogal een  leerervaring was en ik een aantal fouten heb gemaakt. Maar toch ben ik tevreden met het resultaat: de tas is praktisch (ik gebruik 'm elke dag) en ik ben wild van het stofje (Ikea).

Om de tas te maken knipte ik simpelweg een rechthoek uit buitenstof, vulling en voering. Ik naaide de zijkanten vast, werkte de bovenkant af met bijpassend rode biasband,, naaide een zak op de voorkant en naaide de draagband erop. Dat was eigenlijk alles.

Als ik er nog één maak zal ik foto's maken van het proces zodat ik er een tutorial over kan posten. Ik denk dat iedereen met de basisvaardigheden van het naaien er eentje kan maken in een uurtje of twee, in de stof naar keuze en perfect passend voor je eigen laptop of andere gadget.

laptop bag 03

cat

Someone needed to inspect...

Iemand moest even de boel inspecteren...

cat intervention

snowbells

And outside the signs of spring were everywhere. I couldn't resist taking some pics.

En buiten was overal de lente al te zien. Ik kon het niet weerstaan wat foto's te nemen.

daffodils